سه شنبه ۲۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۲

دیدار کارکنان و فرمانده پایگاه هواییِ شهید سرلشکر خلبان حسینی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی

دیدار کارکنان و فرمانده پایگاه هواییِ شهید سرلشکر خلبان حسینی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
 

دیدار کارکنان و فرمانده پایگاه هواییِ شهید سرلشکر خلبان حسینی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
دیدار کارکنان و فرمانده پایگاه هواییِ شهید سرلشکر خلبان حسینی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
دیدار کارکنان و فرمانده پایگاه هواییِ شهید سرلشکر خلبان حسینی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
دیدار کارکنان و فرمانده پایگاه هواییِ شهید سرلشکر خلبان حسینی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
دیدار کارکنان و فرمانده پایگاه هواییِ شهید سرلشکر خلبان حسینی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
دیدار کارکنان و فرمانده پایگاه هواییِ شهید سرلشکر خلبان حسینی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
Share/Save/Bookmark
کد مطلب:۶۹۶۵