چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۱
آمادگی برای زلزله:

هنگام زلزله چه کار کنیم؟

هنگام زلزله چه کار کنیم؟
 
توصیه های ایمنی، حین وقوع زلزله، برای هنگامیکه در خانه هستید:
-اگر هنگام وقوع زلزله در خانه هستید، می‌توانید جان خود و بستگانتان را با داشتن آگاهی در مورد پناه گرفتن و انجام عکس العمل سریع و مناسب نجات دهید. بنابراین لازم است که نکات ذیل را مد نظر داشته باشید:
-از پنجره‌ها و کمدهای بلند که بدون مهار هستند و همچنین اشیایی که ممکن است بر روی شما سقوط کنند دور شوید.
-می‌بایست در زیر میز ناهار خوری یا میز تحریر و یا تخت خواب پناه بگیرید و چنانچه در اثر زلزله حرکت کردند پایه‌های آن‌ها را با دستانتان محکم بگیرید.
-می‌بایست در کنار کنج دیوارها پناه بگیرید و در حالی که سرخود را با بازوان خود گرفته اید حرکت کنید.
از پله ها یا آسانسور استفاده نکنید.
اگر محل ایمن وجود ندارد و شما در کریدور هستید به کنار دیوار رفته و در حالی که نشسته اید سر خود را بر روی زانوهایتان خم نموده و ضمن اینکه با کف دستهایتان پشت سر خود را گرفته اید با بازوانتان سر خود را محافظت کنید.
 
توصیه‌های ایمنی، حین وقوع زلزله، برای ساختمان‌های اداری :
-اگر هنگام وقوع زلزله در محل کار خود هستید با یادآوری و استفاده از آموزش‌های ایمنی، میتوانید جان خود و همکارانتان را نجات دهید. کارمندان می‌بایست بدانند که در چنین مواردی:

-می‌بایستاعتماد به نفس داشته و آرامش خود را حفظ کنند.
-می‌بایستاز پنجره‌ها و فایل‌هایی (کمدهایی) که در محل خود محکم نشده اند، دور شوند.
-می‌بایستاز منابع تامین الکتریسیته [ پستهای الکتریکی یا کابلهای فشار قوی ] که احتمال حرکت، تخریب یا سقوط دارند، دور شوند.
-می‌بایستاز منابع خطر و یا محلهای قابل اشتعال دور شوند.
-نباید به سمت کریدورها یا خروجیهای اضطراری هجوم ببرند.
-نباید از پله‌ها یا آسانسور استفاده کنند.
-همچنین می‌بایست سریعا در مکان‌های ایمن ساختمان از جمله چارچوب دربها و یا زیر میزهای کار، پناه بگیرند.

 توصیه‌های ایمنی، حین وقوع زلزله، برای مدارس:
-اگر حین وقوع زلزله در مدارس یا مراکز آموزشی هستید، در حالی که آرامش خود را حفظ نموده و توصیه‌های ایمنی را نظر دارید، در سریعترین زمان ممکن، بهترین و مناسب‌ترین عکس العمل را نشان دهید.
-قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنید، ترس و وحشت از سرعت و صحت کارهای شما میکاهد، پس نکات ایمنی را با اعتماد به نفس انحام دهید. همچنین دیگران را به آرامش دعوت نموده و نکات مذکور را انجام دهید.
-به محض اینکه وقوع زلزله را احساس نمودید، در صورتی که در یک ساختمان یک طبقه و نزدیک درب خروجی هستید، تا آنجا که ممکن است بی‌درنگ ساختمان را ترک کنید و به خارج از آن بروید.
-اگر هنگام وقوع زلزله در ساختمان بلند مرتبه‌ای هستید سعی نکنید که با استفاده از پله ها یا آسانسور بیرون بروید.
-در کلاس‌های درس که دانش آموزان نمیتوانند یکجا و در یک لحظه با هجوم بردن به سمت درب‌ها از آنجا خارج شوند، ممکن است به همدیگر آسیب برسانند. بنابراین می‌بایست ایمنترین محل را در داخل ساختمان انتخاب نموده و تا پایان تکانهای ناشی از زلزله در آن پناه بگیرید.

برای انتخاب محلهای ایمن از دستورات زیر پیروی کنید:
-از پنجره‌ها و درب‌ها دور شوید.
-از اشیایی که ممکن است بر روی شما سقوط کند و یا پرت شود دوری کنید.
-زیر میز، محلی مطمئن برای پناه گرفتن است. زیر میز خود در کلاس پناه بگیرید و پایه‌های آنرا محکم با دست بگیرید تا از حرکت آن جلوگیری کنید.
-میان چهارچوب درب‌ها محلی مطمئن برای پناه گرفتن است. چهارچوب درب را با دستانتان محکم بگیرید و مراقب بسته شدن درب‌ها باشید.
-اگر در محلی مانند کریدور هستید و به میز یا چهارچوب دربها دسترسی ندارید، از اشیایی که ممکن است بر روی شما سقوط کنند دور شوید، نزدیک دیوار رفته و یا کنار آن بشینید و سر خود را بر روی زانوهایتان خم نموده و ضمن اینکه با دست‌هایتان پشت سر خود را گرفته‌اید با بازوانتان سر خود را محافظت کنید.
-اگر در کتابخانه، آزمایشگاه یا کارگاه هستید و بخاطر تجمع مقابل دربها قادر به خارج شدن نیستید از قفسه‌ها دور شده و به دنبال پناهگاه باشید.
-اگر هنگام وقوع زلزله در راه‌پله هستید به سمت بالا یا پایین نروید، بنشینید و سر و گردن خود را توسط دست‌هایتان بپوشانید.
-اگر در در حیاط مدرسه هستید از ساختمان، دیوار، سازه‌های بلند فولادی یا چوبی و از سبدهای بسکتبال دور شوید.


انتهای‌پیام/2/
Share/Save/Bookmark
کد مطلب:۱۰۳۶۸