سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۶
معاون هماهنگی امورعمرانی خراسان جنوبی

در30 درصدازپروژه‌های عمرانی نکات ایمنی رعایت نشده است

در میان پروژه‌های بازدید شده 45 پروژه شهری و83 پروژه روستایی است که این نشانگر توجه دولت تدبیروامید به توسعه‌ی روستایی است .
در30 درصدازپروژه‌های عمرانی نکات ایمنی رعایت نشده است
 

به گزارش گروه اجتماعی خراسان‌تایم معاون هماهنگی امورعمرانی خراسان جنوبی اظهارداشت: یکی از موضوعات اساسی که ما با آن مواجه هستیم کمبود اعتبارات است که اگر با دقت ونظارت دقیق توام نشود مشکلات زیادی بوجود خواهدآورد.
سید مجتبی علوی مقدم بیان کرد: از 3081 پروژه‌ای که در استان درحال اجرا است 128 پروژه طی 10روز ارزیابی شده است که در30 درصد آنها نکات ایمنی رعایت نشده است, 16درصد از پروژه‌ها الزامات فنی مخصوصا جوش در آنها رعایت نشده است ودر 3درصد از پروژه‌ها از مصالح بومی استفاده نشده است.
وی افزود: در میان پروژه‌های بازدید شده 45 پروژه شهری و83 پروژه روستایی است که این نشانگر توجه دولت تدبیروامید به توسعه‌ی روستایی است .
وی بیان کرد: ازتعداد پروژه‌هایی که بازدید شده تعداد 87پروژه در دست اجرا, 2 پروژه متوقف, 6 پروژه شروع نشده و 15 پروژه خاتمه پیدا کرده است.
علوی مقدم ضمن تشکر از دست‌اندرکاران ستادهماهنگی وخدمات سفر تصریح کرد: اولین موضوعی که باید به آن اشاره شود بحث آراستگی سیماومنظرشهر به جهت ایجاد روحیه‌ی نشاط در مجموعه‌ی مسافرین وکسانی که ازاستان دیدن می‌کنندبحث بعدی ارائه‌ی بازاچه‌هاوبازارها, ایجاد استراحتگاه‌های موقت برای رانندگان , محیا کردن مساجدواماکن بین راهی, فعال کردن اورژانس بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است که برای ارامش گردشگرانی که از استان دیدن می‌کنند فراهم شده است.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب:۱۳۰۲۶
کلمات کليدی: خراسان‌تایم , تدبیروامید , مساجد