پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۵
حسین بذرگری:

از امنیت ایران تا امنیت سوریه

از  امنیت ایران تا امنیت سوریه
 
 
اصطلاح دیپلماسی، در ادبیات مربوط به سیاست خارجی و روابط بین الملل از قدمتی طولانی برخوردار است، دیپلماسی به عنوان فن پیشبرد سیاست خارجی شامل روش ها، رویه ها و در کل، اقدام‌هایی است که کشورها در راستاي دستیابی و نیل به اهداف سیاست خارجی خود از آن بهره می‌گیرند، لذا با عنایت به این موضوع دیپلماسی به سان ابزار عمل می‌کند، با گذشت زمان، مفاهیم دیپلماسی و روابط دیپلماتیک در عرصه روابط بین الملل دچار تحولات محسوسسی شده‌اند.
تحولاتی که باعث شده‌اند تا در ابزارها، کارکردها و رفتارهاي دیپلماسی نیز تغییراتی شگرف و بنیادین ایجاد شود.
اهمیت و جایگاه راهبردي سوریه در منطقه غرب آسیا، روابط این کشور با جمهوري اسلامی ایران و مجموعه‌اي از عوامل دیگر باعث شده است تا سوریه در دکترین  امنیت منطقه‌اي  کشورمان ازاهمیت فراوانی برخوردار باشد، از جمله این عوامل می توان به قرارگیري سوریه در کانون معادلات چند مجهولی جهان یعنی غرب آسیا،جایگاه برجسته این کشور در محور مقاومت ،حمایت و پشتیبانی این کشور از هم پیمانان منطقه‌اي ایران نظیر حزب الله لبنان و در نهایت نقش آن در مقابله با رویکردهاي خصمانه رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد، به گونه‌اي که کوچکترین ضربه به این کشور می‌تواند تضعیف امنیت منطقه‌اي ایران را به دنبال داشته‌ باشد.
ناآرامی هاي برخاسته از مشکلات داخلی سوریه، فرصتی براي بهره برداري و رقابت
بازیگران منطقه اي و بین المللی فراهم کرد و سوریه با توجه به سیاست هاي مختلف بازیگران منطقه اي و بین المللی در حال قربانی شدن است.   
با توجه به ادبیاتی که مطرح شد تحولات منطقۀ غرب آسیا با آغاز تحولات داخلی سوریه از ژانویه 2011 میلادی تاکنون رنگ تازه اي به خود گرفته است . این تحولات، ضمن ایجاد بحران داخلی در سوریه و فعل و انفعالات منطقه اي و بین المللی ، امنیت ملی جمهوري اسلامی ایران ر ا به عنوان یکی از کشورهاي محور مقاومت مورد تهدید بالقوه قرار داده است . تهدیدات بالقوه اي که هر لحظه امکان  بالفعل شدن را دارد، ملاحظات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و نیز رویکردهاي کلان سیاست خارجی باعث شد تا ایران روابط بسیار گسترده اي در حوزه ها و سطوح مختلف با کشور سوریه داشته باشد . کشور سوریه همواره به عنوان دروازه ورود ایران به جهان عرب، محور مقاومت و حلقه اتصال استراتژیک ایران به مدیترانه و خاور نزدیک مطرح بوده است. نا آرامی هاي این کشور باعث شد تا وضعیت سوریه براي جمهوري اسلامی ایران به عنوان بازي با حاصل جمع جبري صفر در آید و ضریب امنیتی ایران را به شدت تحت تاثیرخود قرار دهد لذا مجموع این تهدیدات باعث شده است تا کشور جمهوري اسلامی ایران بر اساس قوانین بین المللی و در چارچوب قوانین داخلی سوریه رویکردهاي لازم را در قبال این کشور و تحولات آن اتخاذ نماید و در بحران سوریه به نقش آفرینی بپردازد.
                                                                                          
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب:۱۲۶۷۸
کلمات کليدی: خراسان‌تایم , ایران , سوریه