پنجشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۹
محمد حسین موید:

جنگ جهانی سوم، جنگ موریانه هاست/فیلتر تلگرام فعلا راه حلی نامناسب و خطرناک

محمد حسین موید: جنگ جهانی سوم اگر رخ بدهدجنگی از نوع اطلاعت و فرهنگ و نه فیزیکی و رزمی بلکه به صورت جنگ نرم در حال رخ داد بین کشورها می‌تواند باشد
جنگ جهانی سوم، جنگ موریانه هاست/فیلتر  تلگرام فعلا راه حلی  نامناسب و خطرناک
 
جنگ جهانی سوم  اگر رخ بدهدجنگی از نوع اطلاعت  و فرهنگ و نه فیزیکی و رزمی بلکه به صورت جنگ نرم در حال رخ داد بین کشورها می‌تواند باشد .
این جنگ کم کم به صورت فراگیر در حال گسترش است و کشور ما را هم نیز شامل می شود، چه خوب است خود را برای این جنگ آماده کنیم .
این جنگ به مثابه‌ی موریانه کشورها را از درون از هم می‌گسلاند و بسیار بسیارخطرناک ظاهر می‌شود و تنها موقعی مردم  متوجه آن می‌شوند که مانند موریانه‌ها که درها  را از درون میخورد ، ظاهر دَر وجود دارد اما در باطنی دری وجود ندارد و با ضربه‌ی کوچک از هم میریزد .
اما پروژه‌ی دشمن تنها به این جنگ برای کشور ما ختم نمی شود و بسیار پیچیده تر از این حرف هاست . آن ها جنگ اقتصادی را که از سالیان پیش شروع کرده بودند که در حال ادامه دادنش نیز هستند .
اقتصاد نظام های بزرگ و انقلاب های بزرگی مانند فرانسه را از هم گسیخت وآن ها را شکست داد. اقتصاد به این شکل اثر می‌گذارد که مردم رفته رفته از نظام اقتصادکشورشان به تنگ می‌آیند و کم کم بزرگ و بزرگ تر میشود این اعتراضات تا به انجام برسد .(انقلاب امریکا جز معدود انقلاباتی بود که مردم به فقر و مشکلات اقتصادی  اهمیت ندادند و انقلابشان پیروز شد)،خوب بازی با برجامشان را بنگرید و ببیند چه میکنند .
حال فرض کنید که مورد اول به کمک مورد دوم آید یعنی رسانه‌ها چه به درستی و چه نادرست!!!! وضعیت بد اقتصاد را در بلندگوهای خود فریاد زنند .نتیجه‌اش چه میشود؟؟؟
ایا تا به حال از خود پرسیده اید که واقعا وضعیت اقتصادی مردم کشورمان در این حد که میگویند بد است؟؟من میگویم مردم ما هم از لحاظ رفاه و هم از لحاظ اقتصاد وضعیت مناسب و مطلوب را دارند .و این همان بذر نا امیدی نتیجه ی پیام های تلگرام و دشمن بود که درون جامعه و افکار ما ریخته شد که در( یادداشت اولم در مورد تلگرام گفتم)_میخواهید متوجه بهبود و رفاه حال بیشتر جامعه که میگویم بشوید لذا دهه ۷۰ ،۸۰ و دهه ۹۰ را با یکدیگر مقایسه  کنید تا پیشرفت  اقتصادی را  خوب حس کنید

اما به حول و قوه‌ی الهی و در سایه حمایت و توجه بلاخص مردم به فرهنگ و کالاهای ایرانی هر دو مورد بالا می‌تواند نقش بر ‌آب  شود.

فیلتر تلگرام راه حلی نامناسب و خطرناک
همه‌ی ما خوب خوب می‌دانیم که تلگرام ،چاره اش فیلتر نیست، این دقیقا همان صورت مساله را پاک کردن است .در سایه‌ی این جو موجود نگذاریم هر کس به خصوص دشمن از آب گل آلود ما ماهی فرهنگ را بگیرد .خوب می‌دانیم که اگر تلگرام  فیلتر شود مردم را به اشتباه روی دنده‌ی لج میاندازیم و آن ها باز میروند سراغ پیام رسان خارجی دیگر و باز همین قصه و نارضایتی مردم.
اولا چه کسی گفته است وقتی که ما هنوز پیام رسانمان آنقدر نه قوی شده است که در مقابل هکر ها دوام بیاورد و نه آنقدر قوی است که بتواند تعداد کثیری از مردم عزیزمان  را یکجا در خود جای دهد ما بیاییم و حرف از فیلتر تلگرام را بزنیم، حرفش را بزنیم و فیلتر کنیم این مردم به کجا بروند.

دوما فیلتر راه چاره نیست ‌راه همان است که  قبلا در یادداشت قبلی گفتم  به نظر من ابتدا فرهنگ سازی ایرانی  و اسلامی و حمایت  از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی اعصار گذشته در همه ی موارد زندگی که همه چیز ایرانی اسلامی شود و همانطور که گفتم چرا ما پیام رسانی نداشته باشیم که خارجی ها بیاییند و در آن عضو بشوند (همین جمله ی کوچک درونتان احساس غرور را برنیاگیخت!!))و در مرتبه‌ی دوم جلب اعتماد مردم نسبت به پیام رسان ایرانی با روش های درست!!و عاقلانه و سپس داشتن  و یا ساختن پیام رسانی در حد تلگرام و اینستاگرام و یا حتی بهتر و سپس سوق اندک اندک مردم به این سو بعد ببینید مردم از پیام رسان ایرانی استفاده میکنند یا خیر.
سوما چرا هر کس که میتواند  برای خودش یک پیام رسان درست میکند؟؟
این همه پیام رسان میخواهیم چکار پس مشکل از جای دیگریست.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب:۱۳۶۲۱