پایگاه خبری تحلیلی خراسان تایم 30 بهمن 1397 ساعت 11:45 http://www.KhorasanTime.ir/fa/doc/note/21093/همه-هم-کالای-ایرانی -------------------------------------------------- یادداشت/ عنوان : همه با هم کالای ایرانی -------------------------------------------------- مردم با خرید محصولات تولیدی توسط کارآفرینان, آنان را حمایت کنند که این حمایت، خود منجر به افزایش و توسعه کمی و کیفی محصولات خواهدشد. متن : کارآفرینی به معنای خلق ارزش های جدید است. به تعریف از پیتردراکر، پدر علم مدیریت، کارآفرین کسی است که به واسطه سرمایه شخصی کاری را به وجود آورد، باعث تحولاتی در محیط پیرامون خویش گردد و در نهایت ارزش هایی را به وجود آورد که در راستای رسیدن به نسلی جدید هستند که از این طریق دریچه هایی برای ورود کارآفرینان بالقوه به عرصه کارآفرینی گشوده می شود. نکاتی در کارآفرینی وجوددارد که اگر یک کارآفرین آن ها را بداند می تواند به موفقیت های چشم گیری در کوتاه مدت برسد، این نکات بسیار کوچک، اما بسیار موثر هستند. اولین نکته ای که می توان به آن اشاره کرد، باور است. کسی که خودش را باور داشته باشد و همچنین افکاری درست و هم جهت با خواسته خود داشته باشد، در حوزه کاری خود بهترین خواهدبود. بـا توجـه بـه ایـن کـه نگرش افـراد مجموعـه ای از باورهـای آنـان اسـت، از این رو بـه نظـر می رسـد اگـر باورهـای افـراد از خودکارآمد بـودن آنان ریشـه گرفتـه باشـد، موجب نگـرش مثبت آنـان خواهـدشد. خلاف ایـن مورد نیز صادق اسـت که اگر کارآفرین به کارآمد بـودن خـود در آغاز یـک فعالیت کارآفرینی باور نداشـته باشـد، ایـن ضعـف باور موجـب بیزار شـدن و ایجاد نگـرش کارآفرینی منفـی در وی شـده و در نهایـت پیامـد چنین بـاوری تصمیم و قصـد فـرد بـرای عدم کارآفرینی خواهـدبود. بهتراست بدانید کارآفرینانی که از یک منطقه به منطقه دیگری می روند به دلیل آنکه موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مردمی و... را نمی شناسند و روی آن تمرکزی ندارند، بسیارسریع رشد خواهندکرد و این رشد سریع, از تمرکز کامل بر روی خواسته ها و هدف اصلی نشأت می گیرد. اعتماد به نفس نیز ارزش و اهمیت قابل توجهی در کارآفرینی دارد، پس لازمه موفقیت در کار است. اگر بخواهیم مثال بارزی بیاوریم، می توان گفت در وهله های اول تولید هرمحصول ممکن است ایراداتی داشته باشد و این نباید باعث شود کارآفرین روحیه خود را از دست دهد. اعتماد به نفس و عزت نفس امری یکسان در همه حوزه های زندگی نیست، ممکن است در برخی امور، اعتماد به نفس انسان بسیار بالا باشد و در برخی امور بسیارکم و این امر نباید باعث یأس شود؛ بلکه می توان با کارکردن روی خود و پوشاندن نقاط ضعف و به وجود آوردن نکات مثبت اعتماد به نفس خود را بالابرد. نکاتی که ذکرشد، اصول پایه و مشترک کارآفرینان است. در ادامه مسائلی بیان می شود که موجب تمایز بین کارآفرینان می شود. عامل اصلی موفقیت کارآفرینان خلاقیت است. خلاقیت به معنای خلق یک چیز از چیز دیگری است به طوری که فارغ از قالب و روش های گذشته باشد. به نوعی می توان گفت خلاقیت یعنی دیدن چیزهایی که تا الان دیده نشده و وجود خارجی نیز ندارند. در مراحل اول خلاقیت ممکن است با موانعی مواجه شویم اما با مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر، ریسک پذیری، خوش بینی و مثبت اندیشی، تغییر برداشت ها، پشتکار زیاد، تمرکز روی یک مساله، اکتفا نکردن به یک جواب، غرق شدن در یک مساله و درمیان گذاشتن آن با دیگران، یادداشت کردن ایده ها و ثبت و ضبط آن ها می توان این موانع را پشت سر گذاشت. باید گفت نکته بسیارمهم این است که مردم با خرید محصولات تولیدی توسط کارآفرینان, آنان را حمایت کنند که این حمایت، خود منجر به افزایش و توسعه کمی و کیفی محصولات خواهدشد. در نهایت امیدوارم روزی برسد که همه با رضایت کامل کالا و محصولات ایرانی را خریداری کنیم و نیاز به محصول و برندهای خارجی نداشته باشیم.